НОВИНИ
МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Підготовлено:       

  • Статистичний бюлетень "Самооцінка домогосподарствами Тернопільщини рівня своїх доходів" (за даними вибіркового опитування домогосподарств у січні 2019 року)
  • Статистичний бюлетень "Заробітна плата та стан її виплати у липні 2019 року"
  • Статистичний бюлетень "Про оплату населенням житлово-комунальних послуг" за липень 2019 року
  • Статистичний бюлетень "Соціально-економічне становище Тернопільської області" за січень–липень 2019 року


      Місяць року        1        2        3        4        5        6        7        8        9        10        11        12
Ринок праці
Національні рахунки
Сільське, лісове та рибне господарство
Промисловість
Будівництво
Ціни
СТАТИСТИКА РЕГІОНІВ