НОВИНИ
МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Підготовлено:       
  • Статистичний бюлетень "Заробітна плата та стан її виплати" у квітні 2019 року
  • Статистичний бюлетень "Про оплату населенням житлово-комунальних послуг" у квітні 2019 року
  • Статистичний бюлетень "Соціально-економічне становище Тернопільської області" за січень–квітень 2019 року


      Місяць року        1        2        3        4        5        6        7        8        9        10        11        12
Ринок праці
Національні рахунки
Сільське, лісове та рибне господарство
Промисловість
Будівництво
Ціни
СТАТИСТИКА РЕГІОНІВ