29.04.2021


Статистична інформація


Викиди забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю у атмосферне повітря (1990–2020)


Викиди діоксиду сірки та діоксиду азоту в атмосферне повітря (1990–2020)


Викиди основних забруднюючих речовин, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів у 2020 році


Викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів по містах обласного значення та районах у 2020 році


Викиди забруднюючих речовин і парникових газів, діоксиду вуглецю в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів за видами економічної діяльності (секція за КВЕД) у 2020 році


Експрес-випуски


Заробітна плата в Тернопільській області у березні 2021 року


Доходи та витрати населення по регіонах у 2020 році (попередні дані) (посилання на експрес-випуск, розміщений на вебсайті Держстату)


Макроекономічні показники


Середня заробітна плата штатного працівника в Тернопільській області у березні 2021 року


Індекс реальної заробітної плати в Тернопільській області у березні 2021 року


Публікація


Статистичний бюлетень «Тернопільщина 2020»