25.10.2021 року


№ п/п

Назва форми

Індекс форми та періодичність подання

Звітуючий об’єкт

1.

Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

1-заборгованість (ЖКГ) (місячна)

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають на балансі або експлуатують житловий фонд (у тому числі об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельні кооперативи), надають населенню комунальні послуги, електроенергію

2.

“Баланс (звіт про фінансовий стан)”;“Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)” або

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

1, 2 (квартальна)

1-м, 2-м (квартальна)

підприємства-юридичні особи відповідно до ПКМУ від 28.02.2000р. №419 «Порядок подання фінансової звітності» (зі змінами)

3.

Звіт про обсяги реалізованих послуг

1-послуги (квартальна)

юридичні особи,  відокремлені підрозділи

юридичних осіб,  для яких надання послуг є

основним видом економічної діяльності

4.

Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі

3-торг (квартальна)

юридичні особи

5.

Звіт про продаж і  запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі

1-опт (квартальна)

юридичні особи

6.

Звіт про капітальні інвестиції

2-інвестиції (квартальна)

юридичні особи – підприємства, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування

7.

Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній  основі

51-вант (два рази на рік)

фізичні особи-підприємці, які виконують комерційні перевезення вантажів власним вантажним автотранспортом

8.

Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом

31-вод (квартальна)

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення вантажів та пасажирів водним транспортом

9.

Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення

31-авто (квартальна)

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним або одним з видів економічної діяльності яких є комерційні вантажні й (або) пасажирські автоперевезення

Переглянути форми державних статистичних спостережень та методологічні вказівки по їх заповненню, ви можете на нашій інтернет-сторінці: http://www.te.ukrstat.gov.ua/  у рубриці: ”Звітна документація” – “Альбом  форм державних статистичних спостережень на 2021 рік”.