МАПА САЙТУ

НОВИНИ

КОНТАКТИ
КОРИСНІ РЕСУРСИ

КАЛЕНДАРІ ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ВЕБСАЙТУ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ СТАТИСТИКИ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2021 РІК

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

ПРО ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
        Положення про Головне управління статистики у Тернопільській області
        Регламент Головного управління статистики у Тернопільській області
        Керівництво Головного управління статистики у Тернопільській області
        Колегія
        Структурні підрозділи Головного управління статистики у Тернопільській області
        Територіальні органи Держстату
        Дорадчі органи
        Профспілка працівників органів державної статистики (в стадії наповнення)
        Контакти

ДІЯЛЬНІСТЬ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ
        Програма розвитку державної статистики до 2023 року (зі змінами)
        Комунікаційна стратегія Державної служби статистики України на період до 2023 року
        Статистичні спостереження
        Плани та графіки роботи
        Звіти про діяльність
        Якість діяльності
        Політика поширення статистичної інформації органами державної статистики
        Політика Держстату України у сфері взаємодії з респондентами та постачальниками адміністративних даних
        Політика перегляду статистичної інформації органами державної статистики України
        Методологічні положення щодо забезпечення статистичної конфіденційності в органах державної статистики
        Довідник розділів статистики
        Публічні закупівлі
        Звернення громадян
        Кадрові питання
        Запобігання проявам корупції
        Консультації фахівців
        Міжнародна діяльність

ДОКУМЕНТИ
        Законодавчі та нормативно-правові акти
        Нормативні та нормативно-правові акти Держстату України

МЕТОДОЛОГІЯ ТА КЛАСИФІКАТОРИ
        Класифікатори
        Переліки кодів
        Статистична методологія
        Зміни в методології та організації проведення державних статистичних спостережень
        Глосарій термінів національної моделі статистичного виробництва в органах державної статистики
        Глосарій термінів
        Статистичний словник

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ
        Про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України
        Нормативно-правові акти з питань ведення ЄДРПОУ
        Отримання відомостей з ЄДРПОУ
        Показники Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ

СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА
        Населення та міграція
        Ринок праці
                Зайнятість та безробіття
                Оплата праці та соціально-трудові відносини
        Освіта
        Охорона здоров'я
        Доходи та умови життя
        Соціальний захист
        Населені пункти та житло
        Правосуддя та злочинність
        Культура
ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА
        Національні рахунки
        Економічна діяльність
                Діяльність підприємств
                Послуги
                Внутрішня торгівля
                Капітальні інвестиції
                Сільське, лісове та рибне господарство
                Енергетика
                Промисловість
                Будівництво
                Транспорт
                Туризм
                Навколишнє середовище
        Зовнішньоекономічна діяльність
        Ціни
        Наука, технології та інновації
        Інформаційне суспільство
БАГАТОГАЛУЗЕВА СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
        Комплексна статистика
                Основні показники соціально-економічного розвитку області

ЕКСПРЕС-ВИПУСКИ

ПУБЛІКАЦІЇ
ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА
        Населення та міграція
        Ринок праці
                Зайнятість та безробіття
                Оплата праці та соціально-трудові відносини
        Освіта
        Доходи та умови життя
        Соціальний захист
        Населені пункти та житло
        Правосуддя та злочинність
        Культура
        Політична та інша суспільна діяльність
ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА
        Економічна діяльність
                Діяльність підприємств
                Капітальні інвестиції
                Сільське, лісове та рибне господарство
                Енергетика
                Промисловість
                Будівництво
                Внутрішня торгівля
                Транспорт
                Туризм
                Навколишнє середовище
                Послуги
        Зовнішньоекономічна діяльність
                Зовнішня торгівля товарами та послугами
                Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності
        Ціни
                Споживчі ціни
        Наука, технології та інновації
        Інформаційне суспільство
БАГАТОГАЛУЗЕВА СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
        Комплексні статистичні продукти

ІНФОГРАФІКА
        Основні показники соціально-економічного становища Тернопільської області
        Тематична інфографіка
        До професійних свят та пам'ятних дат
        Зміни споживчих цін

ЖІНКИ ТА ЧОЛОВІКИ
ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА
        НАСЕЛЕННЯ ТА МІГРАЦІЯ
                Природній рух населення
                Чисельність населення
                Середня очікувана тривалість життя
                Міграційний рух населення
        РИНОК ПРАЦІ
                Зайнятість та безробіття
                Оплата праці та соціально-трудові відносини
        Освіта
        Доходи та умови життя
        Соціальний захист
ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА
       Наука

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗМІ
        Повідомлення про "Соціально-економічне становище Тернопільської області"
        Прес-випуски
        Інформація яка цікавить ЗМІ

ДЛЯ РЕСПОНДЕНТІВ
        КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
        ЕЛЕКТРОННА ЗВІТНІСТЬ
        СЕРВІС ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОДІВ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА КВЕД-2010
        СЕРВІС ПОШУКУ ЗА КОДОМ ЄДРПОУ
        Допомога респонденту: заповнюємо статистичну звітність (відео) (в стадії наповнення)
        Альбом форм державних статистичних спостережень на 2021 рік
        Архів альбомів форм
        Загальний табель (перелік) форм державних статистичних спостережень на 2021 рік
        Перелік форм державної статистичної звітності та терміни подання у липні 2021 року
        Календар подання форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності у 2021 році
        Зміни у поданні форм державних статистичних спостережень до органів державної статистики на 2021 рік
        Перелік форм статистичної та фінансової звітності, які можна подавати у вигляді електронного звіту
        Електронна звітність
        Перелік типових помилок, що мають місце при складанні форм державних статистичних  спостережень.
        Оголошення
        Довідкові телефони

ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ
        Оголошення
        Каталог статистичних видань
        Замовлення та надання послуг на платній основі
        Доступ до публічної інформації
        Доступно про статистику (розділ в стадії наповнення)
        Інформаційні буклети
        Анкетні опитування
        Статистичний атлас
        Статистика регіонів
        Статистика в смартфоні
        Індекс задоволеності користувачів