ПУБЛІКАЦІЇ
ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА

        Населення та міграція
        Ринок праці
                Зайнятість та безробіття
                Оплата праці та соціально-трудові відносини
        Освіта
        Доходи та умови життя
        Соціальний захист
        Населені пункти та житло
        Правосуддя та злочинність
        Культура
        Політична та інша суспільна діяльність

ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА
        Економічна діяльність
                Діяльність підприємств
                Капітальні інвестиції
                Сільське, лісове та рибне господарство
                Енергетика
                Промисловість
                Будівництво
                Внутрішня торгівля
                Транспорт
                Туризм
                Навколишнє природне середовище
                Послуги
        Зовнішньоекономічна діяльність
                Зовнішня торгівля товарами та послугами
                Інвестиції зовнішньоекономічної діяльності
        Ціни
                Споживчі ціни
        Наука, технології та інновації
        Інформаційне суспільство

БАГАТОГАЛУЗЕВА СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
        Комплексні статистичні продукти