ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ


Статистичний бюлетень
"Робоча сила Тернопільської області в 2021 році" (Презентаційна версія)
        Містить кількісні та якісні показники робочої сили, зайнятості та безробіття населення віком 15 років і старше за статтю та місцем проживання за матеріалами вибіркових обстежень населення (домогосподарств) "Обстеження робочої сили".

Кількість сторінок - 70

Статистичний збірник
"Економічна активність населення Тернопільської області в 2018 році" (Презентаційна версія)
        Містить кількісні та якісні показники економічної активності, зайнятості та безробіття населення віком 15–70 років за статтю та місцем проживання за матеріалами вибіркових обстежень населення (домогосподарств) з питань економічної активності.Також висвітлюються питання соціального захисту безробітних, попиту працівників за професійними групами та видами економічної діяльності. Окремі показники наводяться в порівнянні з іншими регіонами.

Кількість сторінок - 150