ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ


Статистичний збірник
"Економічна активність населення Тернопільської області в 2018 році" (Презентаційна версія)
        Містить кількісні та якісні показники економічної активності, зайнятості та безробіття населення віком 15–70 років за статтю та місцем проживання за матеріалами вибіркових обстежень населення (домогосподарств) з питань економічної активності.Також висвітлюються питання соціального захисту безробітних, попиту працівників за професійними групами та видами економічної діяльності. Окремі показники наводяться в порівнянні з іншими регіонами.

Кількість сторінок - 150


Статистичний бюлетень "Робоча сила Тернопільської області в 2019 році" (Презентаційна версія)
        Містить кількісні та якісні показники робочої сили, зайнятості та безробіття населення віком 15 роківі   старше   за   статтю   та місцем   проживання   за   матеріалами   вибіркових   обстежень   населення (домогосподарств) «Обстеження робочої сили».

Кількість сторінок - 50