ЗАЙНЯТІСТЬ ТА БЕЗРОБІТТЯ


Статистичний збірник
"Економічна активність населення Тернопільської області в 2017 році" (Презентаційна версія)
        Містить кількісні та якісні показники економічної активності, зайнятості та безробіття населення віком 15–70 років за статтю та місцем проживання за матеріалами вибіркових обстежень населення (домогосподарств) з питань економічної активності.Також висвітлюються питання соціального захисту безробітних, попиту працівників за професійними групами та видами економічної діяльності. Окремі показники наводяться в порівнянні з іншими регіонами.

Кількість сторінок - 136


Інтернет Сайт управління