07.03.2024


Статистична інформація

Середньооблікова кількість та номінальна заробітна плата штатних працівників за статтю (2015-2023)

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у січні 2024 року


Середньооблікова кількість та номінальна заробітна плата штатних працівників за статтю за видами економічної діяльності у 2023 році


Середньооблікова кількість штатних працівників за статтю за видами економічної діяльності у ІV кварталі 2023 року


Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за статтю за видами економічної діяльності у ІV кварталі 2023 року