Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності у 1995-2012 роках

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)


1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Усього

53

90

102

104

112

135

190

237

304

388

553

727

943

1313

1412

1659

1871

2185

Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги

38

64

76

74

74

80

107

120

150

215

292

409

558

971

1070

1278

1547

1761

Лісове господарство та пов’язані з ним послуги

51

68

81

89

102

145

177

210

266

419

523

689

945

1136

1114

1710

2306

2189

Рибальство, рибництво

37

55

57

62

85

117

153

174

198

323

303

488

404

529

617

837

929

1050

Промисловість

60

101

108

105

121

167

235

280

360

443

595

747

982

1331

1437

1674

2029

2250

Добувна промисловість

83

106

123

116

145

158

208

259

331

414

515

743

1186

1470

1194

1632

1993

2357

Переробна промисловість

58

96

99

97

111

190

213

252

322

413

569

702

922

1247

1299

1525

1870

2093

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

70

147

176

171

200

219

378

255

529

570

706

925

1168

1615

1965

2258

2633

2770

Будівництво

59

77

83

98

104

133

175

252

357

497

612

819

1010

1367

1142

1244

1473

1762

Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

57

73

83

79

92

139

177

198

253

309

467

613

769

1066

1060

1260

1573

1796

Діяльність готелів та ресторанів

40

64

68

68

78

92

130

144

159

245

327

463

651

807

858

1024

1091

1249

Діяльність транспорту та зв’язку

73

129

133

157

170

242

338

432

509

625

784

951

1210

1593

1692

2029

2343

2507

Фінансова діяльність

150

224

223

209

238

301

453

602

655

847

1049

1339

1872

2531

2599

2910

3438

3613

Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям

48

92

100

107

140

180

233

309

384

415

606

803

1008

1370

1375

1553

1888

2066

Державне управління

62

40

171

163

181

281

343

416

495

586

835

1201

1407

1958

1864

2353

2430

2790

Освіта

62

108

123

143

146

140

206

235

295

375

568

718

923

1274

1467

1727

1841

2284

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

60

102

111

110

112

117

156

194

244

306

455

572

747

1006

1149

1427

1524

1916

Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту

49

87

93

90

100

106

143

169

205

268

401

540

725

1032

1270

1443

1619

1977

________

Примітка. Інформація узагальнена за видами економічної діяльності відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2005). Дані за 1995-1999рр. перераховано згідно з Класифікацією видів економічної діяльності. До 2009р. включно дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах, крім статистично малих; починаючи з 2010 року – по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. Безпосереднє порівняння даних 2010-2012 років з аналогічними даними попередніх років є некоректним.
© Головне управління статистики
у Тернопільській області, 2003-2017