Сільське господарство

         
    Рослинництво

         
     Тваринництво


      Надходження та реалізація продукції сільського господарства


Лісове господарство і мисливство


   Рибне господарство


СІЛЬСЬКЕ, ЛІСОВЕ ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО