Відходи


      Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря


      Витрати на охорону навколишнього природного середовища

НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ