Розвиток підприємництва

   Показники структурної статистики по суб’єктах господарювання


   Показники діяльності підприємств


Фінанси

   Фінансові результати підприємств до оподаткування


   Фінансові результати великих та середніх підприємств до оподаткування


   Рентабельність операційної діяльності підприємств

ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ