ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ ТА ПОСЛУГАМИ


Статистичний збірник
"Зовнішня торгівля Тернопільської області товарами та послугами у 2017 році" (Презентаційна версія)
        У збірнику наводяться дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами та послугами області у 2017р. у порівнянні з 2016р. Динаміка основних показників наведена за 2010-2017рр. Статистична інформація подається за країнами світу, структурою товарів та послуг. Матеріали представлені у табличному вигляді та графічному зображенні. Окремі показники наводиться в порівнянні з іншими регіонами. Кожен розділ містить аналітичні матеріали. У збірнику наводяться короткі методологічні пояснення окремих статистичних показників.

Кількість сторінок - 123Інтернет Сайт управління