ВНУТРІШНЯ ТОРГІВЛЯ


Статистичний збірник
"Торгівля Тернопільської області у 2017 році" (Презентаційна версія)
        Містить дані про діяльність підприємств оптово-роздрібної торгівлі області за 2017р. в порівнянні з попередніми роками. Зокрема, наводиться інформація щодо обсягів оптового та роздрібного товарообороту підприємств, їх структури в розрізі товарних груп, товарообороту з розрахунку на одного мешканця.
        Окремими розділами виділяються дані про фінансові результати діяльності підприємств внутрішньої торгівлі, інвестиції в торгівлю та основні показники зовнішньої торгівлі. У кожному розділі розміщуються аналітичні матеріали.
        У збірнику використані дані Держстату України, Департаменту економічного розвитку і інвестиційної діяльності та міжнародного співробітництва Тернопільської обласної державної адміністрації.
        Матеріали представлені в табличному вигляді та графічному зображенні. Ряд показників наведено в районному розрізі та в порівнянні з іншими регіонами України.
        У збірнику наводяться короткі методологічні пояснення окремих статистичних показників.

Кількість сторінок - 140

Інтернет Сайт управління