ТРАНСПОРТ


Статистичний бюлетень
"Транспорт і зв'язок Тернопільської області" (Презентаційна версія)
        Містить широкий спектр статистичних показників, що характеризують розвиток транспорту та зв'язку, продукцію транспорту, рухомий склад, шляхи сполучення, послуги зв'язку, засоби зв'язку. Ряд показників наводяться за видами транспорту та зв'язку, в районному розрізі та в порівнянні з західними регіонами України. Окремі матеріали  представлені в табличному вигляді та графічному зображенні. У бюлетені розміщені короткі методологічні пояснення щодо окремих статистичних показників.

Кількість сторінок - 50


Інтернет Сайт управління