СІЛЬСЬКЕ, ЛІСОВЕ ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО


Статистичний довідник
"Сільськогосподарські товаровиробники Тернопільської області станом на 1 листопада 2017 року" (Презентаційна версія)
        Містить перелік діючих станом на 1 листопада 2017р. сільськогосподарських підприємств (уключаючи фермерські господарства) з їх основними реквізитами (назва, юридична адреса, прізвище керівника та номери контактних телефонів). Довідник складається з двох розділів.
        У розділі І наведено перелік сільськогосподарських підприємств, які звітуються за оперативною (місячною) звітністю зі статистики рослинництва та/або тваринництва (згідно діючої статистичної методології мають у користуванні більше 100 га сільськогосподарських угідь, поголів'я худоби більше 30 голів та/або птиці більше 2000 голів).
        Розділ ІІ містить список так званих малих сільськогосподарських підприємств з площею сільськогосподарських угідь менше 100 га, або чисельність поголів'я тварин у яких менша, ніж вказана в попередньому абзаці.

Кількість сторінок - 70

Статистичний бюлетень
"Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур" (Презентаційна версія)
        Містить підсумкові (за рік) показники щодо кількості внесених мінеральних (за видами) та органічних добрив, удобрену площу основних сільськогосподарських культур. Відображаються дані про обсяги внесених добрив у розрахунку на 1 га посівної та удобреної площі. Більшість показників наводиться в порівнянні з попереднім роком.

Кількість сторінок - 53

Статистичний бюлетень
"Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2018 року" (Презентаційна версія)
        Містить дані щодо розмірів посівних площ основних сільськогосподарських культур за категоріями господарств та за містами обласного підпорядкування і районами.

Кількість сторінок - 43

Статистичний бюлетень
"Збирання врожаю сільськогосподарських культур" (Презентаційна версія)
        Випускається в період збору врожаю. Містить дані щодо розмірів зібраних площ, валових зборів та урожайності основних сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень. Дані наведені у розрізі категорій господарств та за містами та районами.

Кількість сторінок - 19

Статистичний бюлетень
"Виробництво продукції тваринництва" (Презентаційна версія)
       Містить зведені дані по області про виробництво основних видів продукції тваринництва за звітний період та наявність поголів'я сільськогосподарських тварин за категоріями господарств станом на 1 число кожного місяця. Наводиться інформація за районами по сільськогосподарських підприємствах: обсяги виробництва м'яса (реалізації на забій), молока, кількість худоби, обсяги її вирощування та продуктивність.

Кількість сторінок - 20

Статистичний бюлетень
"Виробництво продукції тваринництва за 2017 рік" (Презентаційна версія)
       Характеризує виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин на кінець року та витрати кормів на їх  годівлю. Інформацію наведено за категоріями господарств загалом по області та за районами - по сільськогосподарських підприємствах.
       
Кількість сторінок - 33

Статистичний бюлетень
"Наявність сільськогосподарської техніки та енергетичних потужностей у сільському господарстві" (Презентаційна версія)
      Містить інформацію про енергетичні потужності основних видів сільськогосподарської техніки, електродвигунів та електроустановок у сільськогосподарських підприємствах області. У бюлетені відображається рух і наявність сільськогосподарських машин та устаткування в аграрних підприємствах.

Кількість сторінок - 40

Статистичний бюлетень
"Реалізація продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами" (Презентаційна версія)
        Містить дані про обсяги реалізації власно вирощеної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) за звітний період за всіма напрямами реалізації загалом. Наводяться середні ціни реалізації за видами продукції. Також розміщені таблиці порівняння окремих показників з попереднім роком. Публікація містить інформацію щодо наявності зернових культур, соняшнику та цукру в сільськогосподарських підприємствах на кінець звітного періоду.

Кількість сторінок - 20

Статистичний бюлетень
"Реалізація продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами у 2016 році" (Презентаційна версія)
        Містить дані про обсяги реалізації власно вирощеної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) за звітний рік за всіма напрямами реалізації загалом. Розміщені показники реалізації за видами зернових, овочевих та плодово-ягідних культур, а також м'яса за видами худоби. Наводяться середні ціни реалізації за видами продукції. Також розміщені таблиці порівняння окремих показників з попереднім роком. Публікація містить інформацію щодо наявності зернових культур (пшениця, жито, ячмінь, кукурудза), соняшнику та цукру в сільськогосподарських підприємствах на кінець звітного року.

Кількість сторінок - 23

Статистичний бюлетень
"Надходження зернових та олійних культур на підприємства, що займалися їхнім зберіганням та переробкою" (Презентаційна версія)
        Містить зведену інформацію по області про наявність та надходження зернових і олійних культур на зернозберігаючі та переробні підприємства; залишки зернових культур за видами (пшениця, жито, ячмінь, кукурудза), насіння соняшнику в сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та на зернозберігаючих і зернопереробних підприємствах; обсяги культур, які перероблені на борошно, крупи, комбікорми. Наводяться середні закупівельні ціни на зернові та олійні культури.

Кількість сторінок - 18

Статистичний бюлетень
"Купівля матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб сільськогосподарськими підприємствами" (Презентаційна версія)
        Містить інформацію щодо обсягів і цін закупівлі сільськогосподарськими підприємствами посадкового матеріалу, кормів, нафтопродуктів, енергетичних матеріалів, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, нової сільськогосподарської техніки та запчастин до неї. Включає дані щодо цін, за якими оплачувалися роботи та послуги, пов'язані з сільськогосподарською діяльністю, проведені сторонніми організаціями. Дані наводяться за рік та в порівнянні з попереднім роком.

Кількість сторінок - 40

Статистичний бюлетень
"Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур, плодів, ягід та винограду в 2017 році" (остаточні дані) (Презентаційна версія)
           Містить дані щодо виробництва сільськогосподарських культур у 2017р. Наводяться зведені показники по області про уточнені посівні та зібрані площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур. Також публікується інформація за районами в розрізі категорій господарств за основними групами культур (зернові, технічні, картопля, овочі відкритого ґрунту).

Кількість сторінок - 83

Статистичний бюлетень
"Витрати на виробництво продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах за 2016 рік" (Презентаційна версія)
          Статистичний бюлетень "Витрати на виробництво продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах за 2016 рік" вміщує підсумки розробки даних статистичного спостереження за формою № 50-сг "Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств за 2016 рік". Також подана інформація про кількісні та якісні показники щодо ефективності сільськогосподарського виробництва в цілому і за видами сільськогосподарської продукції: рентабельність, витрати на виробництво, у тому числі за елементами як у цілому для галузей рослинництва і тваринництва, так і за окремими видами продукції.

Кількість сторінок - 25
Інтернет Сайт управління