СІЛЬСЬКЕ, ЛІСОВЕ ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО


Статистичний бюлетень
"Виробництво сільськогосподарських культур у 2021 році"
        Містить  підсумкові  дані  щодо  виробництва  сільськогосподарських  культур  у  2021р. Наводяться  показники  про  уточнені  посівні  та  зібрані  площі,  валові  збори  та  урожайність основних  сільськогосподарських  культур  за  видами  та  за  категоріями  товаровиробників.Інформація щодо виробництва продукції рослинництва сільськогосподарськими підприємствами наведена також за адміністративними районами.

Кількість сторінок –84

Статистичний бюлетень
"Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур" (Презентаційна версія)
        Містить підсумкові (за рік) показники щодо кількості внесених мінеральних (за видами) та органічних добрив, удобрену площу основних сільськогосподарських культур. Відображаються дані про обсяги внесених добрив у розрахунку на 1 га посівної та удобреної площі. Більшість показників наводиться в порівнянні з попереднім роком.

Кількість сторінок - 53

Статистичний бюлетень
"Посівні площі сільськогосподарських культур під урожай 2021 року" (Презентаційна версія)
        Містить дані щодо розмірів посівних площ основних сільськогосподарських культур за категоріями господарств та за містами обласного підпорядкування і районами.

Кількість сторінок - 43

Статистичний бюлетень
"Збирання врожаю сільськогосподарських культур" (Презентаційна версія)
      Випускається в період збору врожаю. Містить дані щодо розмірів зібраних площ, валових зборів та урожайності основних сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень. Дані наведені у розрізі категорій господарств та за містами та районами.

Кількість сторінок - 19

Статистичний бюлетень
"Виробництво продукції тваринництва" (Презентаційна версія)
       Містить розрахункові дані щодо виробництва основних видів продукції тваринництва та кількості сільськогосподарських тварин в усіх категоріях господарств, які визначаються сумою даних по всіх підприємствах, що займаються виробництвом тваринницької продукції, та господарствах населення.

Кількість сторінок - 14

Статистичний бюлетень
"Виробництво продукції тваринництва за 2021 рік" (остаточні дані) (Презентаційна версія)
       Характеризує виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин на кінець року та витрати кормів на їх  годівлю. Інформацію наведено за категоріями господарств загалом по області та за районами - по сільськогосподарських підприємствах.
       
Кількість сторінок - 18

Статистичний бюлетень
"Реалізація продукції сільського господарства підприємствами у 2021 році" (Презентаційна версія)
        Містить дані про обсяги реалізації власно вирощеної продукції сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) за звітний рік за всіма напрямами реалізації загалом. Розміщені показники реалізації за видами зернових, овочевих та плодово-ягідних культур, а також м'яса за видами худоби. Наводяться середні ціни реалізації за видами продукції. Також розміщені таблиці порівняння окремих показників з попереднім роком. Публікація містить інформацію щодо наявності зернових культур (пшениця, жито, ячмінь, кукурудза), соняшнику та цукру в сільськогосподарських підприємствах на кінець звітного року.

Кількість сторінок - 23