ПОСЛУГИ


Статистичний збірник
"Діяльність підприємств сфери послуг" (Презентаційна версія)
        Містить дані про наявність підприємств сфери послуг та основні показники їх роботи в розрізі районів, видів економічної діяльності в динаміці, для порівняння подаються показники по регіонах України, наведені методологічні пояснення до окремих показників.

Кількість сторінок - 90

Статистичний бюлетень
"Діяльність підприємств сфери послуг за 2014 рік" (Презентаційна версія)
        Містить дані про діяльність підприємств сфери послуг, основні показники їх роботи в розрізі районів і видів економічної діяльності. Матеріали представлені в табличному вигляді та графічному зображенні. В кінці бюлетеня наведено короткі методологічні пояснення щодо окремих статистичних показників.

Кількість сторінок - 35