ОСВІТА


Статистичний бюлетень
Заклади дошкільної освіти Тернопілля (Презентаційна версія)
        Містить інформацію про кількість дошкільних навчальних закладів та місць у них; кількість дітей, які відвідували дошкільні навчальні заклади та їх розподіл за віком та статтю окремо по міських поселеннях і сільській місцевості; завантаженість дошкільних навчальних закладів; штати дошкільних навчальних закладів. Зазначені показники відображаються в цілому по області та по районах.

Кількість сторінок - 49