НАУКА, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЇ


Статистичний бюлетень
"Наукова та інноваційна діяльність Тернопільської області"
        Містить інформацію про основні показники діяльності наукових організацій: обсяги виконаних наукових та науково-технічних робіт, витрати на їх виконання, джерела фінансування, чисельність працівників, а також дані щодо інноваційної діяльності промислових підприємств: кількість підприємств, що займалися інноваційною діяльністю, загальний обсяг витрат на інновації, обсяг реалізованої інноваційної продукції, впровадження нових технологічних процесів, інноваційних видів продукції, придбання нових технологій. Ряд показників наведено в районному розрізі, за видами економічної діяльності підприємств та галузями наук. Надаються короткі методологічні пояснення щодо окремих статистичних показників.

Кількість сторінок - 30

Статистичний бюлетень
"Наукова та науково-технічна діяльність у Тернопільській області"
        Містить інформацію про обсяги виконаних наукових і науково-технічних робіт, витрати на їх виконання; чисельність спеціалістів, які беруть участь у виконанні цих робіт, їх середню заробітну плату. Інформація надається в цілому по області, а також за галузями наук. Надаються методологічні пояснення щодо основних показників.

Кількість сторінок - 15

Статистичний бюлетень
"Здійснення наукових досліджень і розробок у Тернопільській області в 2016 році" (Презентаційна версія)
         Містить інформацію про обсяги витрат на здійснення наукових досліджень і розробок та кількості працівників, задіяних у їх виконанні. Інформація надається в цілому по області та в районному розрізі, а також за галузями наук. Надаються методологічні пояснення щодо основних показників.

Кількість сторінок - 15