НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ


Статистичний бюлетень
"Утворення та поводження з відходами" (Презентаційна версія)
        Містить інформацію про основні показники утворення та поводження з відходами 1-4 класів небезпеки. Наводяться показники за класами небезпеки відходів щодо їх руху: наявність на початок звітного року, утворення, утилізація, оброблення, зберігання та наявність на кінець року. Також надаються розрахункові дані щодо наявності відходів на 1 км кв. території та в середньому на одну особу. Крім того, видання містить індекси обсягів виробництва промислової продукції за основними видами діяльності. Більшість показників відображається в порівнянні з попереднім роком та в районному розрізі.

Кількість сторінок - 20

Статистичний бюлетень
"Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі" (Презентаційна версія)
        Наводяться дані про кількість підприємств області, яким пред`явлено збори за забруднення навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів, суми екологічних зборів, фактично сплачених підприємствами, а також капітальні інвестиції (за джерелами фінансування), поточні витрати підприємств на охорону навколишнього природного середовища та їх структуру за основними напрямами. Видання містить розрахунки темпів зміни окремих показників у порівнянні з попереднім роком.

Кількість сторінок - 30

Статистичний бюлетень
"Викиди забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення" (Презентаційна версія)
        Містить дані про викиди забруднюючих речовин та парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел, обсяги викидів забруднюючих речовин за видами економічної діяльності та за хімічним складом, їх щільність на 1 км кв. території та обсяги викидів у розрахунку на одну особу за районами. Наводиться інформація про заходи, спрямовані на зменшення викидів забруднюючих речовин у повітря та обсяг викидів забруднень від стаціонарних джерел за видами виробничих і технологічних процесів.

Кількість сторінок - 30