КОМПЛЕКСНІ СТАТИСТИЧНІ ПРОДУКТИ


Статистичний збірник
"Статистичний щорічник Тернопільської  області за 2021 рік" (Презентаційна версія)
    "Статистичний щорічник Тернопільської області" за 2021 рік містить широкий спектр статистичних показників соціально-економічного стану області в 2021 році порівняно з попередніми роками.
Збірник сформовано за такими розділами: основні геополітичні та економічні характеристики, населення та міграція; ринок праці; доходи та умови життя; населені пункти та житло; освіта; охорона здоров'я та соціальний захист; культура; відпочинок; спорт і туризм; правосуддя та злочинність; навколишнє середовище та природні ресурси; національні рахунки; ціни; реєстр статистичних одиниць; енергетика; промисловість; сільське господарство, мисливство, лісове господарство, рибне господарство; будівництво; капітальні інвестиції; транспорт; зовнішньоекономічна діяльність; внутрішня торгівля; діяльність підприємств; наука та інновації.
Крім того, збірник містить окремий розділ, у якому порівнюються основні показники соціально-економічного розвитку області з показниками інших регіонів України.
Статистичні показники розподілені за видами економічної діяльності, видами продукції, організаційними формами, а також адміністративними районами області. Інформація у розрізі районів і територій територіальних громад сформована згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Мінрегіону від 26.11.2020  № 290 (в редакції наказу Мінрегіону від 12.01.2021 № 3) (зі змінами).
У таблицях за видами економічної та промислової діяльності перелік видів діяльності наведений за національним класифікатором України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності", затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457.У збірнику в розділі "Окремі зіставлення по регіонах України" інформацію за результатами державних статистичних спостережень за 2015, 2018-2021 роки наведено і розраховано без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Кількість сторінок - 344

Статистичний збірник
"Тернопіль у цифрах" (Презентаційна версія)
    Статистичний збірник "Тернопіль у цифрах 2021" містить широкий спектр статистичних показників соціально-економічного становища міста в 2021 році порівняно з 2000-2020 роками.
    Збірник сформовано за такими розділами: економіко-історична довідка, основні соціально-економічні характеристики міста, населення та міграція, оплата праці, населені пункти та житло, освіта, охорона здоров'я, культура та відпочинок, правосуддя та злочинність, навколишнє середовище та природні ресурси, енергетика, промисловість, капітальні інвестиції та будівництво, транспорт, зовнішньоекономічна діяльність, внутрішня торгівля, діяльність підприємств, наука та інновації, окремі соціально-економічні показники по обласних центрах України, короткі методологічні пояснення.
    У  таблицях за видами економічної діяльності перелік видів діяльності наведений за національним  класифікатором України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності".
    Окремі показники попередніх років уточнені по відношенню до раніше опублікованих. Деякі показники за 2021 рік є попередніми і будуть уточнені в наступних виданнях.

Кількість сторінок - 120

Статистичний збірник
"Жінки та чоловіки у Тернопільській області" (презентаційна версія)
        Містить структуровану систему показників, які є інформаційним джерелом для забезпечення моніторингу з питань становища жінок і чоловіків в області. У ґендерному аспекті представлена інформація про населення, охорону здоров'я та соціальний захист, освіту, розподіл населення за статусом участі в складі робочої сили, рівень безробіття та зайнятості, середньомісячну заробітну плату працівників, участь у культурній сфері та заняття всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи і спортом, злочинність.
        До збірника окремими розділами включено ґендерну статистику в регіональному розрізі та методологічні пояснення щодо складу та формування основних статистичних показників.

Кількість сторінок - 164

Статистичний бюлетень
"Тернопільщина 2021" (Презентаційна версія)
       Статистичний бюлетень "Тернопільщина 2021" містить основні показники щодо соціально-економічного становища області в 2021 році порівняно з попереднім роком. Інформація розподілена за основними видами економічної діяльності, видами продукції, а також районами області. В окремий розділ виділено показники соціально-економічного становища регіонів України.

Кількість сторінок - 49


Статистичний бюлетень
"Соціально-економічне становище Тернопільської області"
        Містить дані оперативної звітності щодо соціально-економічного становища області порівняно з відповідним періодом попереднього року. Статистичні показники розподілені за видами економічної діяльності, видами продукції, а також містами та районами області.

Кількість сторінок - 75