КОМПЛЕКСНІ СТАТИСТИЧНІ ПРОДУКТИ


Статистичний збірник
"Статистичний щорічник Тернопільської  області за 2019 рік" (Презентаційна версія)
    "Статистичний щорічник Тернопільської області" за 2019 рік містить широкий спектр статистичних показників соціально-економічного стану області в 2019 році порівняно з 2000, 2005, 2010-2018 роками. Окремі показники наведені у більш віддаленій ретроспективі.
        Статистичні показники розподілені за видами економічної діяльності, видами продукції, організаційними формами, а також адміністративними районами області.
        Збірник сформовано за такими розділами: основні геополітичні та економічні характеристики, населення та міграція, ринок праці, доходи та умови життя, населені пункти та житло, освіта, охорона здоров'я та соціальний захист, культура, відпочинок, спорт і туризм, правосуддя та злочинність, навколишнє середовище та природні ресурси, валовий регіональний продукт, ціни, Єдиний  державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), енергетика, промисловість, сільське господарство, мисливство, лісове господарство, рибне господарство, будівництво, капітальні інвестиції, транспорт і зв'язок, зовнішньоекономічна діяльність, внутрішня торгівля, діяльність підприємств, наука та інновації. Майже до всіх розділів надано методологічні пояснення.
        Збірник містить окремий розділ, у якому наведено зіставлення основних показників соціально-економічного розвитку України за регіонами.

Кількість сторінок - 394


Статистичний бюлетень
"Тернопільщина 2020" (Презентаційна версія)
       Статистичний бюлетень "Тернопільщина 2020" містить основні показники щодо соціально-економічного становища області в 2020 році порівняно з попереднім роком. Інформація розподілена за основними видами економічної діяльності, видами продукції, а також містами та районами області. В окремий розділ виділено показники соціально-економічного становища регіонів України.

Кількість сторінок - 56

Статистичний бюлетень
"Соціально-економічне становище Тернопільської області"
        Містить дані оперативної звітності щодо соціально-економічного становища області порівняно з відповідним періодом попереднього року. Статистичні показники розподілені за видами економічної діяльності, видами продукції, а також містами та районами області.

Кількість сторінок - 75