КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇСтатистичний бюлетень
"Капітальні інвестиції в області" (Презентаційна версія)
   Містить інформацію про капітальні інвестиції, структуру та джерела фінансування, розподіл капітальних інвестицій за видами активів, видами економічної діяльності у вигляді табличного і графічного матеріалів.

Кількість сторінок  -  14