ЕНЕРГЕТИКА


Статистичний бюлетень
"Використання палива за 2016 рік" (Презентаційна версія)
        Містить інформацію про сумарні обсяги палива, витраченого підприємствами та організаціями за всіма напрямами витрат; в процесі перетворення, на неенергетичні потреби (як сировина або матеріал), безпосередньо з метою кінцевого використання незалежно від джерел їх надходження (чи закуплені вони за власні кошти, чи надійшли як давальницька сировина), а також обсяги їхніх втрат при транспортуванні, розподілі та зберіганні.
         Наводиться інформація про обсяги витрат у звітному році палива на перетворення в інші види паливних продуктів або енергію відповідними структурними підрозділами підприємств. Ці показники уміщують також обсяги технологічних втрат палива в процесі їх перетворення.
         Матеріали представлені у табличному вигляді та графічному зображенні. Ряд показників наводиться в районному розрізі та за видами економічної діяльності підприємств.
        
Кількість сторінок - 61.

Статистичний бюлетень
"Постачання та використання енергії за 2016 рік" (Презентаційна версія)
        Бюлетень уміщує показники щодо джерел постачання електроенергії, теплоенергії та енергогенеруючих потужностей котельних та інших енергетичних установок, показники використання електроенергії та теплоенергії на виробничо-експлуатаційні та господарсько-побутові потреби підприємств.

Кількість сторінок - 83.