ДОХОДИ ТА УМОВИ ЖИТТЯ


Статистичний бюлетень
"Ресурси та витрати домогосподарств Тернопільщини у 2021 році" (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств) (презентаційна версія)
        Містить підсумки вибіркового обстеження умов життя домогосподарств у порівнянні з попередніми роками. Наводиться інформація щодо показників матеріальної забезпеченості домогосподарств, їх характеристики за структурою витрат і ресурсів, а також дані щодо споживання продуктів харчування. Надаються стислі методологічні пояснення щодо якості оцінок основних показників, які характеризують життєвий рівень населення, а також  визначення основних понять і термінів.

Кількість сторінок - 45

Статистичний бюлетень
"Соціально-демографічні характеристики домогосподарств Тернопільщини у 2022 році" (за даними вибіркового обстеження умов домогосподарств) (презентаційна версія)
        Містить інформацію щодо складу домогосподарств, їх житлових умов, наявності та використання земельних ділянок, худоби, птиці та бджіл, а також антропометричні дані, інформацію про рівень освіти, статус зайнятості членів домогосподарств. Дані наводяться по Україні в цілому та регіонах Подільського економічного району, зокрема по Тернопільській області.

Кількість сторінок - 26

Статистичний бюлетень
"Самооцінка населенням стану здоров'я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги" (за даними вибіркового опитування домогосподарств у жовтні 2021 року) (презентаційна версія)
       Містить інформацію про підсумки опитування домогосподарств щодо самооцінки стану здоров'я, рівня доступності медичної допомоги, придбання ліків і медичного приладдя; показників народжуваності дітей жінками в віці 15 років і старшому; дані щодо розповсюдженості тютюнокуріння. Дані наводяться по Україні в цілому та регіонах Подільського економічного району, зокрема по Тернопільській області.

Кількість сторінок - 35

Статистичний бюлетень
"Самооцінка домогосподарствами Тернопільщини рівня своїх доходів" (за даними вибіркового опитування домогосподарств у січні 2022 року) (презентаційна версія)
       Містить інформацію про підсумки опитування домогосподарств щодо суб'єктивної оцінки рівня достатності їх доходів для задоволення основних потреб, інформацію про обмеженість споживчих можливостей окремих груп домогосподарств через нестачу коштів, очікування домогосподарств щодо можливих змін їхнього економічного стану на найближчий рік. Дані наводяться по Україні в цілому, окремих економічних районах та регіонах Подільського економічного району, зокрема по Тернопільській області..

Кількість сторінок - 20