ДОХОДИ ТА УМОВИ ЖИТТЯ


Статистичний збірник
"Витрати і ресурси домогосподарств Тернопільщини у 2016 році" (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств) (презентаційна версія)
        Містить інформацію щодо життєвого рівня населення, його характеристики за структурою доходів та витрат, споживання продовольчих, непродовольчих товарів та послуг, а також дані щодо основних показників бідності в Україні за різними критеріями визначення.

Кількість сторінок - 190

Статистичний бюлетень
"Витрати та ресурси домогосподарств Тернопільщини у 2017 році" (за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств України) (презентаційна версія)
        У статистичному бюлетені наведені підсумки вибіркового обстеження умов життя домогосподарств щодо життєвого рівня населення, його характеристики за структурою доходів та витрат, а також дані про споживання продуктів харчування.

Кількість сторінок - 45

Статистичний бюлетень
"Соціально-демографічні характеристики домогосподарств Тернопільщини" (презентаційна версія)
        Містить інформацію щодо складу домогосподарства, житлових умов, наявності та використання земельних ділянок, худоби, птиці, а також антропометричні дані, рівень освіти, статус зайнятості членів домогосподарств. Дані наводяться по Україні в цілому та Тернопільській  області.

Кількість сторінок - 30

Статистичний бюлетень
"Самооцінка населенням стану здоров'я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги"  (презентаційна версія)
        Містить інформацію про підсумки опитування домогосподарств щодо самооцінки стану здоров'я, рівня доступності медичної допомоги, придбання ліків і медичного приладдя, оцінки впливу на стан здоров'я наслідків Чорнобильської катастрофи; показники народжуваності дітей жінками в віці 15 років і старше; дані щодо тютюнокуріння. Дані наводяться по Україні, Тернопільській області та економічних районах.
        Надаються стислі методологічні пояснення щодо основних термінів та показників.

Кількість сторінок - 37

Статистичний бюлетень
"Самооцінка домогосподарствами Тернопільщини рівня своїх доходів" (презентаційна версія)
        Містить інформацію про підсумки опитування домогосподарств щодо суб'єктивної оцінки рівня достатності їх доходів для задоволення основних потреб, інформацію про обмеженість споживчих можливостей окремих груп домогосподарств через нестачу коштів, очікування домогосподарств щодо можливих змін їхнього економічного стану на найближчий рік. Дані наводяться по Україні, Тернопільській області та економічних районах.

Кількість сторінок - 30


Інтернет Сайт управління