ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ


Статистичний збірник
"Діяльність суб'єктів господарювання Тернопільської області" (презентаційна версія)
        Статистичний збірник містить інформацію про основні статистичні показники, що характеризують фінансово-економічний стан і тенденції розвитку суб'єктів господарювання  у 2010-2016 роках.
        Інформація за видами економічної діяльності наведена з урахуванням зміни підприємствами їх основного виду діяльності.

Кількість сторінок - 185

Статистичний бюлетень
"Основні  показники фінансово-господарської діяльності підприємств Тернопільської  області"
        Наводяться дані про основні показники фінансово-господарської діяльності законодавчо великих та середніх підприємств (без урахування банків, сільськогосподарських підприємств та бюджетних установ) у цілому по області  та за видами економічної і промислової діяльності.
   
Кількість сторінок - 35

Інтернет Сайт управління