ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ


Статистичний збірник
"Діяльність суб'єктів господарювання Тернопільської області" (презентаційна версія)
        У статистичному збірнику наведені дані про стан і тенденції розвитку суб'єктів господарювання Тернопільської області за 2017 рік порівняно з попередніми роками. Висвітлено показники щодо зайнятості та обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг) суб'єктів господарювання, а також економічної та інвестиційної діяльності підприємств і їх фінансового стану.

Кількість сторінок - 179

Статистичний бюлетень
"Основні  показники фінансово-господарської діяльності підприємств Тернопільської  області"
        Наводяться дані про основні показники фінансово-господарської діяльності законодавчо великих та середніх підприємств (без урахування банків, сільськогосподарських підприємств та бюджетних установ) у цілому по області  та за видами економічної і промислової діяльності.
   
Кількість сторінок - 35