26.07.2021


№ п/п

Назва форми

Індекс форми та періодичність подання

Звітуючий об’єкт

1.

Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії

1-заборгованість (ЖКГ) (місячна)

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають на балансі або експлуатують житловий фонд (у тому числі об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельні кооперативи), надають населенню комунальні послуги, електроенергію 

2.

Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення

31-авто (квартальна)

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення

3.

Звіт про обсяги реалізованих послуг

1-послуги (квартальна)

юридичні особи,  відокремлені підрозділи юридичних осіб,  для яких надання послуг є основним видом економічної діяльності

4.

Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі

3-торг (квартальна)

юридичні особи

5.

Звіт про капітальні інвестиції

2-інвестиції (квартальна)

юридичні особи - підприємства, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування

6.

Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом

31-вод (квартальна)

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення вантажів та пасажирів водним транспортом

7.

“Баланс (звіт про фінансовий стан)”;“Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)” або Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва

1,2 (квартальна)

1-м, 2-м (квартальна)

підприємства-юридичні особи відповідно до ПКМУ від 28.02.2000р. №419 «Порядок подання фінансової звітності» (зі змінами)

8.

Звіт про продаж і  запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі

1-опт (квартальна)

юридичні особи


Переглянути форми державних статистичних спостережень та методологічні вказівки по їх заповненню, ви можете на нашій інтернет-сторінці: http://www.te.ukrstat.gov.ua/  у рубриці: ”Звітна документація” – “Альбом  форм державних статистичних спостережень на 2021 рік”.