11.10.2021 року


№ п/п

Назва форми

Індекс форми та періодичність подання

Звітуючий об’єкт

1.

Звіт про прямі іноземні інвестиції

10-зез (квартальна)

юридичні особи (резиденти), які одержали прямі інвестиції від нерезидентів, філії та постійні представництва нерезидентів в Україні

2.

Звіт про прямі інвестиції за кордон

13-зез (квартальна)

юридичні особи (резиденти), які здійснили прямі інвестиції за кордон

3.

Звіт про експорт (імпорт) послуг

9-ЗЕЗ (квартальна)

юридичні особи, які здійснювали експортно-імпортні операції з послугами

4.

Обстеження ділової активності промислового підприємства

2К-П (місячна)

юридичні особи (підприємства)

5.

Обстеження ділової активності промислового підприємства (інвестиції)

2К-П інв

(два рази на рік)

юридичні особи (підприємства)

6.

Обстеження ділової активності будівельного підприємства

2К-Б (квартальна)

юридичні особи (підприємства)

7.

Обстеження ділової активності підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів

2К-Т (квартальна)

юридичні особи (підприємства)

8.

Обстеження ділової активності підприємства сфери послуг

2К-СП (квартальна)

юридичні особи (підприємства)

9.

Обстеження ділової активності сільськогосподарського підприємства

2К-С (квартальна)

юридичні особи (підприємства)

10.

Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення

1-ПО (поставки) (місячна)

юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які поставляють продукцію військового та спеціального призначення

Переглянути форми державних статистичних спостережень та методологічні вказівки по їх заповненню, ви можете на нашій інтернет-сторінці: http://www.te.ukrstat.gov.ua/  у рубриці: ”Звітна документація” – “Альбом  форм державних статистичних спостережень на 2021 рік”.