Календар оприлюднення публікацій

Головного управління статистики у Тернопільській області на 2018 рік


Перелік матеріалів

Відповідальні за підготовку матеріалів

Період, за який оновлюється інформація

Дата розміщення матеріалів на веб-сайті

ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА

Населення та міграція

Демографія і перепис

Статистичний збірник "Чисельність наявного населення Тернопільської області на 1 січня 2018 року"*

Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики

управління аналізу статистичних даних

на 1 січня 2018

червень

27

Статистичний збірник "Населення Тернопільської області за 2017 рік"*

Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики

управління аналізу статистичних даних

2017

грудень

10

Статистичний бюлетень "Розподіл постійного населення Тернопільської області за статтю та віком на 1 січня 2018 року"*

Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики

управління аналізу статистичних даних

на 1 січня 2018

липень

31

Ринок праці

Зайнятість та безробіття

Статистичний збірник "Економічна активність населення Тернопільської області в 2017 році"*

Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики

управління аналізу статистичних даних

2017

вересень

12

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Статистичний збірник "Праця Тернопільської області в 2017 році"*

Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики

управління аналізу статистичних даних

2017

вересень

05

Статистичний бюлетень "Заробітна плата та стан її виплати"*

Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики

управління аналізу статистичних даних

листопад 2017

січень

04

грудень 2017

лютий

05

січень 2018

березень

06

лютий 2018

квітень

03

березень 2018

травень

07

квітень 2018

червень

05

травень 2018

липень

05

червень 2018

серпень

03

липень 2018

вересень

04

серпень 2018

жовтень

04

вересень 2018

листопад

05

жовтень 2018

грудень

04

Статистичний бюлетень "Кількість працівників, їх робочий час та оплата праці"*

Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики

управління аналізу статистичних даних

2017

квітень

11

Статистичний бюлетень "Умови праці працівників"

Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики

управління аналізу статистичних даних

2017

травень

11

Освіта

Статистичний бюлетень "Дошкільні навчальні заклади Тернопілля в 2017 році"*

Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики

управління аналізу статистичних даних

2017

травень

21

Доходи та умови життя
Статистичний бюлетень "Соціально-демографічні характеристики домогосподарств Тернопільщини"*

Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики

управління аналізу статистичних даних

2018

серпень

20

Статистичний бюлетень "Самооцінка населенням стану здоров’я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги"*

Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики

управління аналізу статистичних даних

2017

квітень

16

Статистичний бюлетень "Самооцінка домогосподарствами Тернопільщини рівня своїх доходів"*

Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики

управління аналізу статистичних даних

2017

липень

23

Статистичний бюлетень "Ресурси та витрати домогосподарств Тернопільщини"

Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики

управління аналізу статистичних даних

2017

вересень

3

Населені пункти та житло

Статистичний бюлетень "Про оплату населенням житлово-комунальних послуг"*

Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики

управління аналізу статистичних даних

листопад 2017

січень

04

грудень 2017

лютий

05

січень 2018

березень

05

лютий 2018

квітень

04

березень 2018

травень

05

квітень 2018

червень

05

травень 2018

липень

04

червень 2018

серпень

03

липень 2018

вересень

05

серпень 2018

жовтень

04

вересень 2018

листопад

05

жовтень 2018

грудень

05

ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА

Економічна діяльність

Діяльність підприємств

Статистичний збірник "Діяльність суб’єктів господарювання Тернопільської області"*

Відділ аналізу даних статистики послуг, структурної статистики та статистики фінансів підприємств

управління аналізу статистичних даних

2017

грудень

20

Сільське, лісове та рибне господарство

Статистичний бюлетень "Виробництво продукції тваринництва"*

Відділ аналізу даних статистики виробництва, сільського господарства та навколишнього середовища

управління аналізу статистичних даних

2017 (попередні дані)

січень

16

2017 (остаточні дані)

березень

13

січень 2018

лютий

14

січень–лютий 2018

березень

15

січень–березень 2018

квітень

13

січень–квітень 2018

травень

16

січень–травень 2018

червень

14

січень–червень 2018

липень

13

січень–липень 2018

серпень

14

січень–серпень 2018

вересень

13

січень–вересень 2018

жовтень

12

січень–жовтень 2018

листопад

14

січень–листопад 2018

грудень

13

Статистичний бюлетень "Реалізація продукції сільського господарства сільськогосподарськими підприємствами за 2017 рік"*

Відділ аналізу даних статистики виробництва, сільського господарства та навколишнього середовища

управління аналізу статистичних даних

2017

березень

02

Статистичний бюлетень "Надходження зернових та олійних культур на підприємства, що займаються їхнім зберіганням та переробкою у 2017 році"*

Відділ аналізу даних статистики виробництва, сільського господарства та навколишнього середовища

управління аналізу статистичних даних

2017

лютий

22

Статистичний бюлетень "Площі, валові збори та урожайність сільськогосподарських культур, плодів, ягід, та винограду (попередні дані)" *

Відділ аналізу даних статистики виробництва, сільського господарства та навколишнього середовища

управління аналізу статистичних даних

2017 (попередні дані)

лютий

01

2017 (остаточні дані)

березень

28

Статистичний бюлетень "Внесення мінеральних та органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур"*

Відділ аналізу даних статистики виробництва, сільського господарства та навколишнього середовища

управління аналізу статистичних даних

2017

березень

27

Статистичний бюлетень "Посівні площі сільськогосподарських культур"*

Відділ аналізу даних статистики виробництва, сільського господарства та навколишнього середовища

управління аналізу статистичних даних

2018

липень

26

Статистичний бюлетень "Збирання врожаю сільськогосподарських культур"*

Відділ аналізу даних статистики виробництва, сільського господарства та навколишнього середовища

управління аналізу статистичних даних

01 серпня 2018

серпень

17

01 вересня 2018

вересень

18

01 жовтня 2018

жовтень

18

01 листопада 2018

листопад

19

Промисловість

Статистичний довідник "Підприємства–виробники промислової продукції Тернопільської області"*

Відділ аналізу даних статистики виробництва, сільського господарства та навколишнього середовища

управління аналізу статистичних даних

2017

травень

30

Статистичний бюлетень "Основні показники діяльності промислових підприємств"*

Відділ аналізу даних статистики виробництва, сільського господарства та навколишнього середовища

управління аналізу статистичних даних

січень–листопад 2017

січень

09

2017

лютий

06

січень 2018

березень

07

січень–лютий 2018

квітень

05

січень–березень 2018

травень

08

січень–квітень 2018

червень

06

січень–травень 2018

липень

06

січень–червень 2018

серпень

07

січень–липень 2018

вересень

06

січень–серпень 2018

жовтень

05

січень–вересень 2018

листопад

06

січень–жовтень 2018

грудень

06

Будівництво

Статистичний довідник "Будівельні підприємства Тернопільської області"*

Відділ аналізу даних статистики виробництва, сільського господарства та навколишнього середовища

управління аналізу статистичних даних

2017

травень

11

Внутрішня торгівля

Статистичний збірник "Торгівля Тернопільської області у 2017 році"*

Відділ аналізу даних статистики торгівлі, енергетики та цін

управління аналізу статистичних даних

2017

липень

17

Туризм

Статистичний бюлетень "Колективні засоби розміщування в Тернопільській області в 2017 році"*

Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики

управління аналізу статистичних даних

2017

травень

11

Статистичний бюлетень "Туристична діяльність у Тернопільській області в 2017 році"*

Відділ аналізу даних демографічної та соціальної статистики

управління аналізу статистичних даних

2017

травень

11

Навколишнє середовище

Статистичний бюлетень "Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення в 2017 році" (остаточні дані) *

Відділ аналізу даних статистики виробництва, сільського господарства та навколишнього середовища

управління аналізу статистичних даних

2017

квітень

25

Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс

Зовнішня торгівля товарами

Статистичний збірник " Зовнішня торгівля Тернопільської області товарами та послугами у 2017 році"*

Відділ аналізу даних статистики торгівлі, енергетики та цін

управління аналізу статистичних даних

2017

червень

27

Ціни

Статистичний збірник "Індекси споживчих цін у 2017 році" *

Відділ аналізу даних статистики торгівлі, енергетики та цін

управління аналізу статистичних даних

2017

квітень

30

БАГАТОГАЛУЗЕВА СТАТИСТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Комплексні статистичні публікації

Статистичний збірник "Статистичний щорічник Тернопільської області за 2017 рік"*

Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної роботи

2017

вересень

03

Статистичний збірник "Тернопіль у цифрах 2017"*

Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної роботи

2017

липень

18

Статистичний бюлетень "Тернопільщина 2017"*

Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної роботи

2017

квітень

02

Статистичний бюлетень "Соціально-економічне становище Тернопільської області"

Відділ публікаційної та інформаційно-аналітичної роботи

січень–листопад 2017

січень

04

2017

лютий

02

січень 2018

березень

02

січень–лютий 2018

квітень

04

січень–березень 2018

травень

04

січень–квітень 2018

червень

05

січень–травень 2018

липень

04

січень–червень 2018

серпень

03

січень–липень 2018

вересень

05

січень–серпень 2018

жовтень

03

січень–вересень 2018

листопад

02

січень–жовтень 2018

грудень

05