Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності12010

2011

2012

2013

2014

тис.грн

у % до підсумку

тис.грн

у % до підсумку

тис.грн

у % до підсумку

тис.грн

тис.грн

тис.грн

у % до підсумку

Промисловість

5469625,7

100

8111740,4

100

7739397,5

100

8124573,6

100

9448532,8

100

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

128727,2

2,4

190943,2

2,3

207356,5

2,7

251571,6

3,1

254610,2

2,7

Переробна промисловість

4038185,5

73,8

6080829,8

75,0

5670955,5

73,3

6044671,3

74,4

7283207,9

77,1

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

2384708,1

43,6

3624482,1

44,7

3577708,9

46,2

2847548,0

35,1

4184354,3

44,3

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

140206,1

2,6

151427,8

1,9

180551,7

2,3

157054,2

1,9

172644,3

1,8

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

232078,6

4,2

232813,6

2,9

169139,3

2,2

158446,1

2,0

200328,5

2,1

виробництво коксу та продуктів нафто-перероблення

7726,2

0,1

6480,0

0,1

5202,1

0,1

2

3

3

3

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

10352,5

0,2

374026,6

4,6

103909,6

1,4

1104601,6

13,6

580310,1

6,1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

50501,2

0,9

63730,4

0,8

78256,8

1,0

74499,7

0,9

87741,7

0,9

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

359815,9

6,6

497965,1

6,1

497458,9

6,4

546964,7

6,7

658168,3

7,0

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин та устатковання

138146,5

2,5

214218,5

2,6

209406,7

2,7

204512,3

2,5

329940,8

3,5

машинобудування

544851,4

10,0

679839,6

8,4

671601,7

8,7

746911,0

9,2

827055,8

8,8

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

71037,3

1,3

97442,7

1,2

64981,9

0,8

30085,4

0,4

50203,0

0,6

виробництво електричного устатковання

265032,4

4,9

273505,2

3,4

343978,9

4,5

356590,8

4,4

333602,4

3,5

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

21812,9

0,4

31588,0

0,4

31693,3

0,4

32823,9

0,4

39099,1

0,4

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

186968,8

3,4

277303,7

3,4

230947,6

3,0

327410,9

4,0

404151,3

4,3

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

169799,0

3,1

235846,1

2,9

177719,8

2,3

201660,6

2,5

234199,8

2,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

1176847,9

21,5

1660336,3

20,5

1701008,2

22,0

1680803,7

20,7

1750964,2

18,5

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

125865,1

2,3

179631,1

2,2

160077,3

2,0

147527,0

1,8

159750,5

1,7 

2015

2016

20172

тис.грн

у % до підсумку

тис.грн

у % до підсумку

тис.грн

у % до підсумку

Промисловість

13541244,3

100

16485709,4

100

21684712,5

100

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

507156,6

3,7

560456,3

3,4

743101,9

3,4

Переробна промисловість

10758183,1

79,5

10806963,1

65,6

15031631,9

69,3

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

6167524,9

45,6

5420077,1

32,9

7873676,3

36,3

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

286825,4

2,1

324383,0

2,0

311146,7

1,4

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

327662,1

2,4

394303,9

2,4

497449,2

2,3

виробництво коксу та продуктів нафто-перероблення

3

3

3

3

17887,4

0,1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

815504,1

6,0

678519,8

4,1

869619,2

4,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

154663,3

1,1

180204,7

1,1

190200,6

0,9

виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

1215242,9

9,0

1629039,7

9,9

2091739,8

9,6

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин та устатковання

411939,7

3,0

508118,9

3,1

684747,6

3,2

машинобудування

1131755,5

8,4

1387190,4

8,4

2092988,2

9,6

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

78692,5

0,6

63834,9

0,4

39475,1

0,2

виробництво електричного устатковання

432254,6

3,2

608210,0

3,7

867620,1

4,0

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

44179,5

0,3

55158,1

0,3

160218,3

0,7

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

576628,9

4,3

659987,4

4,0

1025674,7

4,7

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

237201,7

1,8

274203,0

1,6

402176,9

1,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

2080027,6

15,4

4897211,5

29,7

5628226,1

26,0

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

195877,0

1,4

221078,5

1,3

281752,6

1,3


1 Дані сформовані за функціональним підходом (спосіб узагальнення даних, за яким показники діяльності підприємств формуються за однорідними видами економічної діяльності) та з урахуванням розподілу даних структурних підрозділів підприємств, які розташовані в інших адміністративно-територіальних угрупуваннях, ніж саме підприємство.

2 Дані остаточні.

3 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України «Про державну статистику» щодо конфіденційності cтатистичної інформації.

© Головне управління статистики
у Тернопільській області, 2003-2018