Індекси промислової продукції за видами діяльності

за 2013-2018 роки

(відсотків до попереднього року)


Код за КВЕД-2010

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Промисловість

B+C+D

99,5

116,5

92,1

110,3

108,5

98,2

Добувна та переробна промисловість

B+C

99,4

118,3

92,1

111,2

110,1

98,1

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

110,6

101,7

162,0

115,9

103,6

105,0

Переробна промисловість

С

99,1

118,7

90,5

110,8

110,8

97,4

з неї
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

95,6

114,1

89,6

116,3

119,2

100,8

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

84,8

92,3

111,7

97,1

88,1

77,3

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

102,9

107,8

105,5

142,5

101,6

97,2

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

1

1

1

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

116,2

52,8

95,5

65,4

126,7

98,5

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

1

1

1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

124,5

124,1

120,7

107,1

104,0

92,6

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

101,9

101,0

86,7

116,0

115,0

114,7

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

97,4

157,7

71,3

112,4

99,2

93,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

100,8

98,1

91,4

105,0

100,2

98,9

______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
© Головне управління статистики
у Тернопільській області, 2003-2019