Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

за січень–лютий 2019 рокуКод за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

3593412,0

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

2242127,8

62,4

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

74655,6

2,1

Переробна промисловість

С

2167472,2

60,3

з неї
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

1188028,7

33,1

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

37904,5

1,1

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

66455,1

1,8

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

91187,5

2,5

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

170089,3

4,7

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

116798,6

3,3

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

409803,4

11,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

1305108,3

36,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

46175,9

1,3

______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
© Головне управління статистики
у Тернопільській області, 2003-2019