Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності

за січень–квітень 2019 рокуКод за

КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг)

без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої продукції

Промисловість

B+C+D+E

6978253,7

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

4890699,4

70,1

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

231641,3

3,3

Переробна промисловість

С

4659058,1

66,8

з неї
виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

2514322,7

36,0

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

75893,0

1,1

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

150946,2

2,2

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

195069,3

2,8

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

454745,4

6,5

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

276200,3

4,0

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

806324,1

11,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

1994064,5

28,6

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

93489,8

1,3

____________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
© Головне управління статистики
у Тернопільській області, 2003-2019