Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2019 році

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)


Код за КВЕД-2010

Січень

Січень-лютий

Січень-березень

Січень-квітень

Січень-травень

Січень-червень

Січень-липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-листопад

Січень-грудень

Промисловість

B+C+D

98,3

102,3Добувна та переробна промисловість

B+C

97,2

105,0Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

105,1

100,9Переробна промисловість

С

96,2

105,5з неї


виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

101,7

112,1текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

74,3

77,5виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

93,7

87,0виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

101,8

90,4виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

84,1

94,2металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

151,8

148,9машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

75,4

94,2Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

101,5

94,4______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
© Головне управління статистики
у Тернопільській області, 2003-2019