Індекси промислової продукції за видами діяльності у 2019 році

(відсотків до відповідного періоду попереднього року)


Код за КВЕД-2010

Січень

Січень-лютий

Січень-березень

Січень-квітень

Січень-травень

Січень-червень

Січень-липень

Січень-серпень

Січень-вересень

Січень-жовтень

Січень-листопад

Січень-грудень

Промисловість

B+C+D

98,3

102,3

100,5

103,1









Добувна та переробна промисловість

B+C

97,2

105,0

103,7

105,7









Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

105,1

100,9

100,1

100,4









Переробна промисловість

С

96,2

105,5

104,2

106,4









з неї














виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

101,7

112,1

109,0

109,9









текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

74,3

77,5

83,8

82,5









виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

93,7

87,0

92,0

88,3









виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1









виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

101,8

90,4

93,4

107,0









виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

1









виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

84,1

94,2

100,4

102,1









металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

151,8

148,9

149,1

146,7









машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

75,4

94,2

91,2

97,9









Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

101,5

94,4

90,3

93,5









______________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.




© Головне управління статистики
у Тернопільській області, 2003-2019