Індекси промислової продукції за видами діяльності

за січень–квітень 2019 року

(відсотків)


Код за КВЕД-2010

Квітень 2019

до

березня 2019

Квітень 2019

до

квітня 2018

Січень–квітень 2019 до

січня–квітня 2018

Промисловість

B+C+D

104,7

110,8

103,1

Добувна та переробна промисловість

B+C

110,4

111,0

105,7

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

110,7

101,0

100,4

Переробна промисловість

С

110,4

112,6

106,4

з неї

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

119,9

112,1

109,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

74,1

78,6

82,5

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

70,4

77,3

88,3

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

1

1

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

105,2

164,2

107,0

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

114,3

105,9

102,1

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

72,0

138,3

146,7

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

122,6

118,8

97,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

79,6

109,7

93,5

_____________

Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
© Головне управління статистики
у Тернопільській області, 2003-2019