Індекси промислової продукції за видами діяльності

за січень–лютий 2019 року

(відсотків)


Код за КВЕД-2010

Лютий 2019

до

січня 2019

Лютий 2019

до

лютого 2018

Січень–лютий 2019 до

січня–лютого 2018

Промисловість

B+C+D

106,6

108,5

102,3

Добувна та переробна промисловість

B+C

116,3

115,7

105,0

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

91,3

96,7

100,9

Переробна промисловість

С

119,6

118,1

105,5

з неї

виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

10-12

121,7

128,5

112,1

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

114,6

80,5

77,5

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

94,8

81,0

87,0

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

141,4

83,7

90,4

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

1

1

1

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

130,2

103,8

94,2

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

109,9

146,9

148,9

машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання

26-30

119,8

118,5

94,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

79,8

86,8

94,4

_____________

Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.
© Головне управління статистики
у Тернопільській області, 2003-2019