Кількість померлих за причинами смерті

у 2021 роціКоди причин смерті за МКХ-10

Осіб

Усього

A00–U85

16841

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

59

з них

 


туберкульоз

A15–A19

29

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

13

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

1680

з них злоякісні

C00–C97

1670

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

5

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

E00–E89

61

з них цукровий діабет

E10–E14

57

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

11

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10

5

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

248

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

11221

з них

 


ішемічна хвороба серця

I20–I25

9179

алкогольна кардіоміопатія

I42.6

16

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

1255

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

531

з них грип і пневмонія

J10–J18

230

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

442

з них алкогольна хвороба печінки

K70

8

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

7

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

M00–M99

9

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N98

64

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

1

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P00–P96

22

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

Q00–Q99

28

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

106

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

597

з них

 


транспортні нещасні випадки

V01–V99

87

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

35

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09

24

випадкове отруєння, спричинене отруйними речовинами (крім алкоголю)

X40–X44, X46–X49

27

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

73

навмисне самоушкодження

X60–X84

122

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99, Y00–Y09

21

Клас ХХІІ. Коди для особливих цілей

U00-U85

1749

COVID-19, вірус ідентифікований

U07.1

1727

COVID-19, вірус неідентифікований

U07.2

22

© Головне управління статистики
у Тернопільській області, 2003-2022