Тема

Орієнтований термін проведення
Статус
Результати проведення
ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКАЗайнятість та безробіття        Щодо показників робочої сили
серпень


Доходи та умови життя        Щодо показників самооцінки населенням стану здоров'я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги
червень

Соціальний захист        Щодо  показників статистики травматизму на виробництві
липеньЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКАСільське господарство, лісове та рибне господарство         Щодо показників лісогосподарської діяльності
травень

         Щодо показників ведення мисливського господарства
квітень
Завершено
30.04.2021

Енергетика         Щодо показників з постачання та використання енергії
березень
Завершено
31.03.2021

Туризм          Щодо показників туристичної діяльності
серпень


Навколишнє середовище          Щодо показників викидів забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів     
травень

          Щодо показників витрат на охорону навколишнього природного середовища
червень

          Щодо показників утворення та поводження з відходами
вересень


Зовнішньоекономічна діяльність          Щодо показників зі статистики зовнішньої торгівлі товарами
серпень


Реєстр статистичних одиниць          Щодо інформації з реєстру статистичних одиниць
липень


АНКЕТНІ ОПИТУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У 2021 РОЦІ
(участь в анкетних опитуваннях, які проводить Державна служба статистики України)