Тема

Орієнтований термін проведення
Статус
Результати проведення
ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКАНаселення та міграція        Щодо показників міграційного руху населення
липень

Ринок праці        Щодо рівня заробітної плати працівників за професійними групами
березень

Доходи та умови життя        Щодо показників самооцінки домогосподарствами рівня своїх доходів
липень

Соціальний захист        Щодо показників сателітного рахунку соціального захисту 
серпень


ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКАДіяльність підприємств        Щодо показників діяльності суб'єктів господарювання та підприємств
березень

Сільське господарство, лісове та рибне господарство         Щодо показників економічних рахунків сільського господарства
жовтень


Промисловість          Щодо показників річної статистики виробництва та реалізації підприємствами-виробниками промислової продукції за видами
квітень

Навколишнє середовище          Щодо показників рахунку витрат на охорону навколишнього природного середовища
травень

Ціни          Щодо показників індексів цін на житло
червень

Наука, технології та інновації          Щодо показників наукової та інноваційної діяльності
липень

АНКЕТНІ ОПИТУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У 2022 РОЦІ
(участь в анкетних опитуваннях, які проводить Державна служба статистики України)