Тема

Орієнтований термін проведення
Статус
Результати проведення
ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКАНаселення та міграція        Щодо показників зі статистики природного руху населення
липень


Оплата праці та соціально-трудові відносини        Щодо показників умов праці на підприємствах
липень


Освіта        Щодо показників статистики освіти
липень


Доходи та умови життя        Щодо показників наявності у домогосподарствах товарів тривалого користування
червеньЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКАВнутрішня торгівля         Щодо показників продажу і запасів товарів (продукції) в оптовій торгівлі
червень


Капітальні інвестиції         Щодо показників зі статистики капітальних інвестицій
травень


Сільське господарство, лісове та рибне господарство         Щодо показників надходження продукції тваринництва на переробні підприємства
березень

         Щодо показників рибогосподарської діяльності
червень


         Щодо показників реалізації продукції сільського господарства підприємствами та господарствами населення
липень


         Щодо показників наявності сільськогосподарської техніки у сільському господарстві
липень


         Щодо показників площ, валових зборів та урожайності сільськогосподарських культур
липень


         Щодо показників використання добрив і пестицидів під урожай сільськогосподарських культур
липень


         Щодо показників витрат на виробництво продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах та щодо придбання підприємствами матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб
серпень


Енергетика         Щодо показників використання та запасів палива
березень

Будівництво         Щодо показників зі статистики будівництва
квітень


Туризм         Щодо показників діяльності колективних засобів розміщування
жовтень


Зовнішньоекономічна діяльність         Щодо показників статистики зовнішньої торгівлі послугами
серпень


Наука, технології та інновації         Щодо показників використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах
липень


АНКЕТНІ ОПИТУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У 2020 РОЦІ
(участь в анкетних опитуваннях, які проводить Державна служба статистики України)