Тема

Орієнтований термін проведення
Статус
Результати проведення
ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКАНаселення та міграція        Щодо показників зі статистики природного руху населення
липень
Завершено
31.07.2020

Оплата праці та соціально-трудові відносини        Щодо показників умов праці на підприємствах
червень
Завершено
30.06.2020

Освіта        Щодо показників статистики освіти
липень
Завершено
31.07.2020

Доходи та умови життя        Щодо показників наявності у домогосподарствах товарів тривалого користування
червень
Завершено
30.06.2020


ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКАВнутрішня торгівля         Щодо показників продажу і запасів товарів (продукції) в оптовій торгівлі
червень
Завершено
30.06.2020

Капітальні інвестиції         Щодо показників зі статистики капітальних інвестицій
травень
Завершено
29.05.2020

Сільське господарство, лісове та рибне господарство         Щодо показників надходження продукції тваринництва на переробні підприємства
березень
Завершено
31.03.2020
         Щодо показників рибогосподарської діяльності
червень
Завершено
30.06.2020

         Щодо показників реалізації продукції сільського господарства підприємствами та господарствами населення
липень
Завершено
31.07.2020

         Щодо показників наявності сільськогосподарської техніки у сільському господарстві
липень
Завершено
31.07.2020

         Щодо показників площ, валових зборів та урожайності сільськогосподарських культур
липень
Завершено
31.07.2020

         Щодо показників використання добрив і пестицидів під урожай сільськогосподарських культур
липень
Завершено
31.07.2020

         Щодо показників витрат на виробництво продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах та щодо придбання підприємствами матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб
серпень

Енергетика         Щодо показників використання та запасів палива
березень
Завершено
31.03.2020
Будівництво         Щодо показників зі статистики будівництва
квітень
Завершено
30.04.2020
Туризм         Щодо показників діяльності колективних засобів розміщування
жовтень


Зовнішньоекономічна діяльність         Щодо показників статистики зовнішньої торгівлі послугами
серпень

         Щодо показників статистики зовнішньої торгівлі (товарами та послугами)
серпень

АНКЕТНІ ОПИТУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У 2020 РОЦІ
(участь в анкетних опитуваннях, які проводить Державна служба статистики України)