Тема

Орієнтований термін проведення
Статус
Результати проведення

ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКАНаселені пункти та житло          Щодо оплати населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії
лютий
Завершено
28.02.2019

Доходи та умови життя         Щодо соціально-демографічних характеристик домогосподарств України
липень


ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКАСтатистика нефінансових послуг          Щодо показників статистики нефінансових послуг
квітень
Завершено
26.04.2019

Транспорт          Щодо показників статистики транспорту
вересень


Сільське господарство         Щодо виробництва продукції тваринництва, кількості сільськогосподарських тварин та забезпеченості їх кормами
липень

         Щодо надходження продукції рослинництва на переробні підприємства
липень

         Щодо сільськогосподарської діяльності домогосподарств у сільській місцевості та їх основних сільськогосподарських характеристик
липень

АНКЕТНІ ОПИТУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У 2019 РОЦІ
(участь в анкетних опитуваннях, які проводить Державна служба статистики України)