Тема

Орієнтований термін проведення
Статус
Результати проведення
ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКАРинок праці        Щодо показників із питань статистики праці
вересеньЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКАДіяльність підприємств        Щодо тенденцій ділової активності підприємств
вересень


Сільське господарство, лісове та рибне господарство        Щодо балансів основних продуктів рослинництва та тваринництва
березень


        Щодо продукції сільського господарства у постійних цінах
липень


        Щодо виробництва продукції тваринництва, кількості сільськогосподарських тварин та забезпеченості їх кормами
липень


Енергетика        Щодо цін на природний газ та електроенергію, які постачаються споживачам
липень


Навколишнє середовище         Щодо рахунку викидів у атмосферне повітря
серпень


Ціни          Щодо індексів споживчих цін
червень


АНКЕТНІ ОПИТУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У 2023 РОЦІ
(участь в анкетних опитуваннях, які проводить Державна служба статистики України)