Тема

Орієнтований термін проведення
Статус
Результати проведення

ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКАНаселені пункти та житло          Щодо оплати населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії
лютий
Завершено
28.02.2019

Доходи та умови життя         Щодо соціально-демографічних характеристик домогосподарств України
липень
Завершено
31.07.2019

ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКАСтатистика нефінансових послуг          Щодо показників статистики нефінансових послуг
квітень
Завершено
26.04.2019
Транспорт          Щодо показників статистики транспорту
вересень

Сільське господарство         Щодо виробництва продукції тваринництва, кількості сільськогосподарських тварин та забезпеченості їх кормами
липень
Завершено
31.07.2019

         Щодо надходження продукції рослинництва на переробні підприємства
липень
Завершено
31.07.2019

         Щодо сільськогосподарської діяльності домогосподарств у сільській місцевості та їх основних сільськогосподарських характеристик
липень
Завершено
31.07.2019

АНКЕТНІ ОПИТУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У 2019 РОЦІ
(участь в анкетних опитуваннях, які проводить Державна служба статистики України)