Тема

Орієнтований термін проведення
Статус
Результати проведення
ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА



Населення та міграція



        Щодо показників зі статистики природного руху населення
липень
Завершено
31.07.2020
Оплата праці та соціально-трудові відносини



        Щодо показників умов праці на підприємствах
червень
Завершено
30.06.2020
Освіта



        Щодо показників статистики освіти
липень
Завершено
31.07.2020

Доходи та умови життя



        Щодо показників наявності у домогосподарствах товарів тривалого користування
червень
Завершено
30.06.2020

ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКА



Внутрішня торгівля



         Щодо показників продажу і запасів товарів (продукції) в оптовій торгівлі
червень
Завершено
30.06.2020
Капітальні інвестиції



         Щодо показників зі статистики капітальних інвестицій
травень
Завершено
29.05.2020
Сільське господарство, лісове та рибне господарство



         Щодо показників надходження продукції тваринництва на переробні підприємства
березень
Завершено
31.03.2020
         Щодо показників рибогосподарської діяльності
червень
Завершено
30.06.2020
         Щодо показників реалізації продукції сільського господарства підприємствами та господарствами населення
липень
Завершено
31.07.2020
         Щодо показників наявності сільськогосподарської техніки у сільському господарстві
липень
Завершено
31.07.2020
         Щодо показників площ, валових зборів та урожайності сільськогосподарських культур
липень
Завершено
31.07.2020

         Щодо показників використання добрив і пестицидів під урожай сільськогосподарських культур
липень
Завершено
31.07.2020
         Щодо показників витрат на виробництво продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах та щодо придбання підприємствами матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб
серпень
Завершено
31.08.2020

Енергетика



         Щодо показників використання та запасів палива
березень
Завершено
31.03.2020
Будівництво



         Щодо показників зі статистики будівництва
квітень
Завершено
30.04.2020
Туризм



         Щодо показників діяльності колективних засобів розміщування
жовтень

Зовнішньоекономічна діяльність



         Щодо показників статистики зовнішньої торгівлі послугами
серпень
Завершено
31.08.2020

         Щодо показників статистики зовнішньої торгівлі (товарами та послугами)
серпень
Завершено
31.08.2020

АНКЕТНІ ОПИТУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У 2020 РОЦІ
(участь в анкетних опитуваннях, які проводить Державна служба статистики України)