Тема

Орієнтований термін проведення
Статус
Результати проведення
ДЕМОГРАФІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКАНаселення та міграція        Щодо показників зі статистики природного руху населення
липень


Оплата праці та соціально-трудові відносини        Щодо показників умов праці на підприємствах
червень

Освіта        Щодо показників статистики освіти
липень


Доходи та умови життя        Щодо показників наявності у домогосподарствах товарів тривалого користування
червень


ЕКОНОМІЧНА СТАТИСТИКАВнутрішня торгівля         Щодо показників продажу і запасів товарів (продукції) в оптовій торгівлі
червень

Капітальні інвестиції         Щодо показників зі статистики капітальних інвестицій
травень

Сільське господарство, лісове та рибне господарство         Щодо показників надходження продукції тваринництва на переробні підприємства
березень
Завершено
31.03.2020

         Щодо показників рибогосподарської діяльності
червень

         Щодо показників реалізації продукції сільського господарства підприємствами та господарствами населення
липень


         Щодо показників наявності сільськогосподарської техніки у сільському господарстві
липень


         Щодо показників площ, валових зборів та урожайності сільськогосподарських культур
липень


         Щодо показників використання добрив і пестицидів під урожай сільськогосподарських культур
липень


         Щодо показників витрат на виробництво продукції сільського господарства в сільськогосподарських підприємствах та щодо придбання підприємствами матеріально-технічних ресурсів для виробничих потреб
серпень


Енергетика         Щодо показників використання та запасів палива
березень
Завершено
31.03.2020

Будівництво         Щодо показників зі статистики будівництва
квітень
Завершено
30.04.2020

Туризм         Щодо показників діяльності колективних засобів розміщування
жовтень


Зовнішньоекономічна діяльність         Щодо показників статистики зовнішньої торгівлі послугами
серпень


Наука, технології та інновації         Щодо показників використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах
липень


АНКЕТНІ ОПИТУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ СТАТИСТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У 2020 РОЦІ
(участь в анкетних опитуваннях, які проводить Державна служба статистики України)